Regbio klubas “Klaipėdos kovas” įkurtas 2013m. tęsiant gilias Klaipėdos krašto regbio tradicijas.
Mūsų klubas dalyvauja Lietuvos ir kaimyninių šalių čempionatuose bei turnyruose. Bendradarbiaujame su Latvijos, Kaliningrado, Lenkijos, Čekijos, Gruzijos ir Airijos regbio klubais.
Regbiu susidomėję daugiau kaip 120 vaikų ir jaunuolių;

Regbis, kas tai ir iš kur tai?

1823 m. , netoli Londono, įvyko pirmosios regbio rungtynės (angl. rugby; pagal Rugby miesto Anglijoje pavadinimą) , tai yra kontaktinis sportinis žaidimas, kurio tikslas yra nunešti kamuolį į varžovų įskaitinį plotą arba įmušti į jų vartus. Žaidimo metu kamuolį, kuris yra ovalo formos galima spirti tik į priekį, o perduoti komandos nariui tik atgal.
Galima pastebėti, kad regbis turi futbolo, lengvosios atletikos bei imtynių elementų .
Tačiau atminkite, kad regbis sudėtingas žaidimas. Tai nėra vientik jėgos žaidimas, kuriame galite daryti viską. Šio žaidimo metu bet koks grubumas, per daug aštrus jėgos žaidimas – taisyklių yra draudžiamas.
O žaidėjas už taisyklių pažeidimą yra šalinamas iš aikštelės – 10 min. arba iki rungtynių pabaigos.
Regbio žaidimo esmė: draugiškumo jausmas savo varžovui, tiek važybų metu, tiek po jų.

Džiugu pastebėti, kad nuo 2016 m. mažoji regbio atmaina regbis-7 jau yra įtraukta į olimpinę programą.
Susidomėjote? Tad dar šis tas – Trumpa žadėjo ABC:

Aikštė:
rrRegbio aikštės dydis 90-100X65-70 m. Įskaitinio ploto ilgis 10-20 m. Nuo šoninių linijų penkių metrų nuotolyje, išilgai aikštės brėžiamo
s nutrūkstamos linijos, kurias kamuolys turi praskrieti, kai jis įmetamas į žaidimą iš šoninio užribio. Nutrūkstamos (punktyrinės) linijos 10 m. nuotolyje nuo viduriniosios linijos brėžiamos skersai aikštę, kurias kamuolys turi praskrieti, kai žaidimas pradedamas iš aikštės vidurio. 22 metrų nuotolyje nuo galinės linijos skersai aikštę brėžiamos ištisinės linijos. Nuo 22 metrų linijos kamuolys įžaidžiamas, kai jis praskrieja įskaitinio ploto šoninę ar galinę liniją arba prispaudžiamas savame įskaitinia
me plote.

Vartai:
Vartai statomi ant įskaitinio ploto linijos ir yra panašūs į raidę “H”. Vartų plotis 565 cm, aukštis – ne mažesnis kaip 350 cm. Vartų skersinis tvirtinamas 300 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.
Kamuolys:
Kamuolys yra ovalo formos. Kamuolio svoris 375-425 gr.Žaidimas.

Taškai:
Žaidimas vyksta du kėlinius po 40 min. Jauniai žaidžia du kėlinius po 35 minutes. Žaidime dalyvauja dvi komandos po 15 žaidėjų. Komandą sudaro aštuoni puolėjai, keturi “trijų ketvirčių” žaidėjai, du saugai ir vienas gynėjas. Komandos tikslas – įnešti kamuolį į varžovo įskaitinį plotą ir ten ranka ar rankomis iš viršaus prispausti jį prie žemės. Toks kamuolio padėjimas varžovo įskaitiniame plote vadinamas prispaudimu už kurį komanda gauna 5 taškus. Padariusi prispaudimą komanda gauna teisę atlikti smūgį į vartus koja. Jei kamuolys praskrieja virš vartų skersinio, tai komanda papildomai laimi du taškus. Komanda, laimėjusi daugiau taškų, laikoma nugalėtoja.
Žaidžiant regbį, kamuolį galima nešti rankomis, smūgiuoti bei vesti kojomis. Kamuolį perduoti rankomis galima TIK ATGAL, o pirmyn leidžiama smūgiuoti tik kojomis.

Nuošalė:
Regbyje taikoma nuošalės taisyklė. Nuošalėje skaitomas bet kuris puolančiosios komandos žaidėjas, kuris yra priekyje žaidėjo su kamuoliu, ar priekyje žaidėjo, ką tik turėjusio kamuolį.Grumtynės:
Kolektyvinės jėgos panaudojimas žaidime pasireiškia vadinamomis “grumtynėmis”. Aštuoni komandos žaidėjai, sudarę trijų eilių kompaktinę grupę ir susikabinę, išsirikiuoja prieš varžovų aštuoniukę ir, nustumdami juos, stengiasi kojomis įžaisti atgal kamuolį, įmestą į grupės vidurį. “Grumtynės” nėra bauda, tai tik taisyklių numatytas kamuolio įvedimo į žaidimą būdas, skiriamas už nereikšmingus nusižengimus: už kamuolio perdavimą rankomis pirmyn ar pan.
Sulaikymas:
Sulaikyti varžovą galima tik griebiant jį už liemens ar už kojų, bet šiurkštumo negali būti. Draudžiama griebti varžovą už kaklo. Žaidėjas, kuris sulaikomas, turi tučtuojau atsikratyti kamuolio – išleisti jį iš rankų ar perduoti savo komandos draugui. Sulaikomam žaidėjui leidžiama gintis. Jis gali laisva ranka nustumti puolantį varžovą. Sulaikyti leidžiama tik žaidėją, turintį kamuolį.

Žaidėjai:
rPuolėjai (nuo 1 iki 8 numerio) – tai komandos dalis, kuri atlieka sunkiausią darbą. Jie dalyvauja grumtynėse, stengiasi atkovoti kamuolį, įvedama iš užribio. Puolėjai sudaro sąlygas “trijų ketvirčių” žaidėjams prasiveržti. Puolėjams tenka daug bėgioti.
“Trijų ketvirčių” žaidėjai (Nr. 11,12,13,14) atsakingi už atakas. Jie taip pat stebi varžovo “trijų ketvirčių” žaidėjus juos dengia ir trukdo prasiveržti. Jie yra patys greičiausi komandoje. Be to, jie turi būti geri taktikai, sugebantieji regzti derinius, rasti spragas ir jas išnaudoti.
Saugai (Nr. 9, 10) palaiko ryšius tarp puolėjų ir “trijų ketvirčių” žaidėjų. Jie – svarbi komandos grandis. Nuo jų priklauso, ar puolėjų grumtynėse iškovotas pasieks “trijų ketvirčių” žaidėjus, ar bus prasiveržimas.
Paskutinis ramstis komandos gynyboje – tai gynėjas (Nr. 15). Gynėjo pareiga neleisti varžovui su kamuoliu įžengti į įskaitinį plotą. Žaidimas labai dažnai iš vienos aikštės pusės persikelia į kitą, gynėjas, tai numatydamas, turi taip pasirinkti vietą aikštėje, kad būtų laiku ten, kur jis labiausiai tuo momentu reikalingas.

Taigi norite jau į aikšę?

Puiku! Laukiame jūsų atvykstant adresu:
Naikupės g., 25 A, Klaipėda (Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras)

Vaikų ir jaunių komandos treneris: DONATAS STRECKIS;